Co warto wiedzieć

Co warto wiedzieć

Guz nowotworowy trzustki.

Raki trzustki występują rzadko przed 30. rokiem życia. Nowotwory te cechuje wysoka śmiertelność, ponieważ przez bardzo długi czas rozwijają się one bezobjawowo.

Najczęstszym objawem podczas guza trzustki jest żółtaczka, której może towarzyszyć świąt skóry. Na obraz kliniczny zaawansowanego już raka trzustki mogą składać się więc: ciemno zabarwiony mocz, obfite i gliniaste stolce, w badaniu klinicznym guz nadbrzusza, obrzęk kończyn dolnych. W rakach trzonu trzustki dominującym objawem jest nieustępliwy ból, który nasila się po jedzeniu lub przy pozycji leżącej. Ból ten często promieniuje do pleców. 

Rokowanie w raku trzustki jest złe. 

Leczeniem może być zabieg operacyjny (najbardziej radykalne leczenie), chemioterapia oraz IRE (Irreversible Electroporation) znana również jako NanoKnife. Dwie ostatnie opcje mają największe zastosowanie podczas leczenia tak zwanych nieoperacyjnych raków trzustki.