top of page

Miejsce Wykonywania

Zespół budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

Zabiegi są wykonywane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Obecnie szpital posiada siedem oddziałów: Chirurgiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wewnętrzny, Dziecięcy, Położniczo-Ginekologiczny, Noworodkowy, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  

Zespół Lekarski 

Zabiegi są przeprowadzane przez doświadczony zespół lekarski, którym kieruje doktor Jarosław Jaroszek- specjalista z zakresu chirurgii onkologicznej- od 25 lat związany zawodowo z jednym z najlepszych ośrodków onkologicznych w kraju- Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 

Szkolenie z zakresu nowatorskiej techniki NanoKnife zdobywał w trakcie szkoleń na Uniwerytecie Upsala w Szwecji w 2012 roku. Specjalizuje się w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów złośliwych wątroby i trzustki. 

My Approach

Baza Wiedzy 

Co warto wiedzieć

Guz nowotworowy wątroby. 

Wątroba jest miejscem, w którym zazwyczaj powstają przerzuty nowotworów z innych narządów. Stanowią one znaczną większość wszystkich złośliwych zmian.

Tylko niewielką część stanowią guzy pierwotne. 

U dorosłego człowieka przerzuty do wątroby dają zazwyczaj raki płuc, sutka, jelita grubego, żołądka jak i trzustki. Są tą dobrze odgraniczone lub zlewające się ze sobą liczne guzki o różnej wielkości.

Dzięki nieinwazyjnym metodą badania takim jak badania ultrasonograficzne czy tomograficzne można wykryć guz a także określić jego kształt, lokalizację i wielkość. 

Nie wszystkie zmiany są operacyjne dlatego my oferujemy Państwu innowacyjne metody leczenia takie jak termoablacja i mikrofala.

Baza Wiedzy 

Co warto wiedzieć

Guz nowotworowy trzustki.

Raki trzustki występują rzadko przed 30. rokiem życia. Nowotwory te cechuje wysoka śmiertelność, ponieważ przez bardzo długi czas rozwijają się one bezobjawowo.

Najczęstszym objawem podczas guza trzustki jest żółtaczka, której może towarzyszyć świąt skóry. Na obraz kliniczny zaawansowanego już raka trzustki mogą składać się więc: ciemno zabarwiony mocz, obfite i gliniaste stolce, w badaniu klinicznym guz nadbrzusza, obrzęk kończyn dolnych. W rakach trzonu trzustki dominującym objawem jest nieustępliwy ból, który nasila się po jedzeniu lub przy pozycji leżącej. Ból ten często promieniuje do pleców. 

Rokowanie w raku trzustki jest złe. 

Leczeniem może być zabieg operacyjny (najbardziej radykalne leczenie), chemioterapia oraz IRE (Irreversible Electroporation) znana również jako NanoKnife. Dwie ostatnie opcje mają największe zastosowanie podczas leczenia tak zwanych nieoperacyjnych raków trzustki.

bottom of page